GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2020

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ('u') en SnapBooster ("Bedrijf", "We", "Ons", of "Onze"), met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de https://snapchatscore.net website, evenals alle andere mediaformulieren, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houden, gekoppeld of anderszins met elkaar verbonden zijn (gezamenlijk de "Site"). U stemt ermee in dat u door toegang te krijgen tot de site, hebt gelezen, begrepen en ermee ingestemd gebonden te zijn aan al deze gebruiksvoorwaarden. ALS U HET NIET EENS BENT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U ONMIDDELLIJK STOPPEN MET HET GEBRUIK.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierin uitdrukkelijk opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook wijzigingen of wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum van 'Laatst bijgewerkt' van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken en u ziet af van elk recht om een specifieke kennisgeving van elke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van updates. U wordt onderworpen aan en zal worden geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in de herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortdurende gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden worden geboekt.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen dat rechtsgebied of land. Degenen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit dan ook op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.

 

De site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of registreren.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, de Site is onze eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (collectief, de "Inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of gecontroleerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en zijn beschermd door auteursrechten en handelsmerken wetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten van de Verenigde Staten , internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden alleen op de site "AS IS" voor uw gegevens en persoonlijk gebruik aangeboden. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, openbaar weergegeven, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot de Site en om een kopie te downloaden of af te drukken van een deel van de Inhoud waartoe u alleen toegang hebt gekregen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. We behouden ons alle rechten voor die u niet uitdrukkelijk zijn toegekend op en aan de Site, de Inhoud en de Merken.

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS

Door gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) u behoudt de juistheid van deze informatie en werkt deze registratiegegevens zo nodig snel bij; (3) u beschikt over de wettelijke capaciteit en u stemt ermee in om te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden; (4) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (5) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de Site niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel; en (7) uw gebruik van de Site zal geen in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de Site (of enig deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

U zich mogelijk registreren bij de Site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

Producten

Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om producten te allen tijde om welke reden dan ook te staken. Prijzen voor alle producten zijn onderhevig aan wijzigingen.

AANKOPEN EN BETALINGEN

Wij accepteren de volgende betaalmiddelen:

- Visa

- American Express

- Mastercard

- Ontdek

- PayPal

- Ideaal

- GiroPay

 

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens op te geven voor alle aankopen die via de site zijn gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens snel bij te werken, waaronder e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betalingskaart, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. De omzetbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals vereist door ons. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in euro's.

U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die dan van kracht zijn voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om uw gekozen betalingsprovider voor dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of fouten in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben aangevraagd of ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Site wordt geplaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen orders omvatten die door of onder dezelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde betalingsmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar eigen weten, lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs, te beperken of te verbieden.

RESTITUTIEBELEID

Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen restitutie gegeven.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in:

 1. 1 Verzamel systematisch gegevens of andere inhoud van de Site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. 2 Maak ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mail, of het maken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 3. 3 Omzeil, schakel u beveiligingsgerelateerde functies van de Site uit of verstoort deze anderszins, waaronder functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de inhoud daarin.
 4. 4 Truc, fraude, of misleiden ons en andere gebruikers, vooral in elke poging om gevoelige accountgegevens te leren, zoals wachtwoorden van gebruikers.
 5. 5 Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen in van misbruik of wangedrag.
 6. 6 Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en afzuiden van gegevens.
 7. 7 Gebruik alle informatie die van de Site is verkregen om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 8. 8Gebruik de Site als onderdeel van elke poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
 9. 9 Ontcijfer, ontbind, demonteren of reverse engineeren van een van de software die bestaat uit of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 10. 10 Lastigte, ergeren, intimideren of bedreigen van een van onze medewerkers of agenten die zich bezighouden met het verstrekken van een deel van de site aan jou.
 11. 11 Het uploaden of verzenden (of proberen te verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, waaronder overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continue plaatsing van herhaalde tekst), die het ononderbroken gebruik en genot van de Site van een partij verstoort of wijzigt, verstoort, verstoort, wijzigt of interfereert met het gebruik, functies, functies, bediening of onderhoud van de Site.
 12. 12 Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief zonder beperking duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms").

 

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site biedt gebruikers geen inhoud in of post deze niet. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen aan ons of op de Site te maken, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, weer te geven, te verzenden, uit te zenden, uit te zenden, uit te voeren, uit te voeren, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk " Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u bijdragen maakt of ter beschikking stelt, verklaart en garandeert u dat:

 1.  The creation, distribution, transmission, public display, or performance, and the accessing, downloading, or copying of your Contributions do not and will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark, trade secret, or moral rights of any third party.
  2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, releases en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw bijdragen te gebruiken op een manier die door de Site en deze gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.
  3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op een manier die door de Site en deze gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.
  4. Uw bijdragen zijn niet onjuist, onjuist of misleidend.
  5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
  6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).
  7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespot, kleineren, intimideren of misbruiken.
  8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om (in de juridische zin van die termen) een andere persoon lastig te vallen of te bedreigen en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
  9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving of regel.
  10. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
  11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van personen jonger dan 18 jaar of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
  12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
  13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
  14. Uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met of koppelen aan materiaal dat in strijd is met een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of een toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site of het Marketplace-aanbod in strijd met het voorgaande is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marketplace-aanbod te gebruiken.

BIJDRAGELICENTIE

U en Site komen overeen dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt volgens de voorwaarden van het privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen) kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken.

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site in te dienen, stemt u ermee in dat we dergelijke feedback kunnen gebruiken en delen voor elk doel zonder compensatie aan u.

WEDONOTASSERTANYOWNERSHIkPOVERYOURCONTRIkBUTIkONS.YOURETAIkNFULLOWNERSHIkPOFALLOFYOURCONTRIkBUTIkONSANDANYIkNTELLECTUALPROPERTYRIkGHTSOROTHERPROPRIkETARYRIkGHTSASSOCIkATEDWIkTHYOUr Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die door u op enig gebied op de Site worden verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te pleiten voor alle verantwoordelijkheid en zich te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

We kunnen je gebieden op de Site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) u moet ervaring uit de eerste hand hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen beledigende godslastering of beledigende, racistische, beledigende of haattaal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) Uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u moet niet worden aangesloten bij concurrenten als het plaatsen van negatieve beoordelingen; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen afleggen; en (8) u mag geen campagne organiseren die anderen aanmoedigt om beoordelingen te plaatsen, positief of negatief.

We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, afwijzen of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen verwerpelijk of onjuist vindt. Beoordelingen worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze meningen of de standpunten van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige beoordeling of voor claims, verplichtingen of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieeerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, te verzenden, uit te zenden, uit te voeren en/of te distribueren.

SUBMIkSSIkONS

YOUACKNOWLEDGEANDAGREETHATANYVUESTIkONS,COMMENTS,SUGGESTIkONS,IkDEAS,FEEDBACK,OROTHERIkNFORMATIkONREGARDIkNGTHESIkTEORTHEMARKETPLACEOFFERIkNGS("SUBMIkSSIkONS")PROVIkDEDBYYOUTOUSARENON-CONFIkDENTIkALANDSHALLBECOMEOURSOLEPROPERTY.WESHALLOWNEXCLUSIkVERIkGHTS,IkNCLUDIkNGALLIkNTELLECTUALPROPERTYRIkGHTS,ANDSHALLBEENTIkTLEDTOTHEUNRESTRIkCTEDUSEANDDIkSSEMIkNATIkONOFTHESESUBMIkSSIkONSFORANYLAWFULPURPOSE,COMMERCIkALOROTHERWIkSE,WIkTHOUTACKNOWLEDGMENTORCOMPENSATIkONTOYOU.YOUHEREBYWAIkVEALLMORALRIkGHTSTOANYSUCHSUBMIkSSIkONS,ANDYOUHEREBYWARRANTTHATANYSUCHSUBMIkSSIkONSAREORIkGIkNALWIkTHYOUORTHATYOUHAVETHERIkGHTTOSUBMIkTSUCHSUBMIkSSIkONS.YOUAGREETHERESHALLBENORECOURSEAGAIkNSTUSFORANYALLEGEDORACTUALIkNFRIkNGEMENTORMIkSAPPROPRIkATIkONOFANYPROPRIkETARYRIkGHTIkNYOURSUBMIkSSIkONS.

THIkRD-PARTYWEBSIkTESANDCONTENT

THESIkTEMAYCONTAIkN(ORYOUMAYBESENTVIkATHESIkTEORTHEMARKETPLACEOFFERIkNGS)LIkNKSTOOTHERWEbsites ("Websites van derden") evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items van of afkomstig van derden ("Content van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid door ons, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die worden geopend via de site of inhoud van derden die zijn geplaatst op, beschikbaar zijn via of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, of volfensief, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat op de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of een derde partijcontent impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en moet u zich ervan bewust zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer gelden. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van een website waarop u vanaf de site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de site gebruikt of installeert, te controleren. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven zijn, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden, niet onderschrijven en u zult ons onschadelijk maken voor eventuele schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons onschadelijk maken voor eventuele verliezen die door u zijn geleden of schade die u is toegebracht met betrekking tot of die op enigerlei wijze voortvloeien uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

SITEBEHEER

We behouden ons het recht, maar niet de verplichting, voor om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief zonder beperking, het melden van deze gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen inzicht en zonder beperking de toegang weigeren, beperken, beperken van de beschikbaarheid van of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anders de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de site en het Marketplace-aanbod te vergemakkelijken.

Privacybeleid

Wij geven om gegevensprivacy en beveiliging. Bekijk ons privacybeleid: https://snapchatscore.net/content/1-privacy-policy. Door gebruik te maken van de site of het Marketplace-aanbod stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site en het Marketplace-aanbod in Nederland worden gehost. Als u toegang krijgt tot de Site of het Marketplace-aanbod vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die afwijken van de toepasselijke wetgeving in Nederland, dan geeft u via uw voortgezet gebruik van de Site uw gegevens over naar Nederland en stemt u uitdrukkelijk in met het doorgiften van uw gegevens naar en verwerkt in Nederland.

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht en van kracht tijdens het gebruik van de site. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE- EN MARKETPLACE-AANBIEDINGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EEN PERSOON TE WEIGEREN OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, OOK ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WE KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE EN DE MARKETPLACE-AANBIEDINGEN BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK GEWENST MOMENT HEBT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN INZICHT BEËINDIGEN.

Als we je account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om een nieuw account te registreren en aan te maken onder je naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als je namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, waaronder zonder beperking het nastreven van civiel, strafrechtelijk en injunctief verhaal.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om het Marketplace-aanbod op enig moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site of het Marketplace-aanbod.

We kunnen niet garanderen dat de site en het Marketplace-aanbod te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ondervinden of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site of het Marketplace-aanbod op enig moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, op te schorten, te staken of anderszins te wijzigen, op enig moment of om welke reden dan ook, zonder dat u dit op de hoogte wordt gesteld. U stemt ermee in dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot de Site of het Marketplace-aanbod tijdens enige downtime of stopzetting van de site of het Marketplace-aanbod. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat om ons te verplichten om de Site of het Marketplace-aanbod te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

BESTUURSRECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties van contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u bent een consument, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet in uw land om te wonen. SnapBooster en uzelf komen beiden overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland, wat betekent dat u een claim indienen om uw rechten op consumentenbescherming te verdedigen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden in Nederland, of in het EU-land waar u woont.

Geschillenbeslechting

Informele onderhandelingen

Om de afwikkeling te bespoedigen en de kosten van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden (elk een "geschil" en collectief, de "Geschillen") te bespoedigen en te beheersen, die door u of ons (individueel, een "partij" en collectief, de "partijen") zijn ingesteld, komen de partijen overeen om eerst te proberen te onderhandelen over een geschil (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk zijn verstrekt) gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat zij arbitrage initieren. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindende arbitrage

 

Elk geschil dat voortvloeit uit de betrekkingen tussen de partijen bij deze overeenkomst wordt bepaald door één arbiter die overeenkomstig het arbitrage- en interne reglement van het Europees Hof van Arbitrage zal worden gekozen als onderdeel van het Europees Arbitragecentrum dat zijn zetel in Straatsburg heeft en die van kracht is op het moment dat het verzoek om arbitrage wordt ingediend , en waarvan de goedkeuring van deze clausule aanvaarding vormt. De zetel van de arbitrage is in Nederland. De toepasselijke materiële rechtsregels zijn het recht van Nederland.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt blijft tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. De volledige mate toegestaan door de wet, a) geen arbitrage zal worden samengevoegd met een andere procedure; b) er geen recht of bevoegdheid is om een geschil op class-action basis te bemiddelen of class action-procedures te gebruiken; en c) er geen recht of autoriteit is om namens het grote publiek of andere personen een geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid te brengen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

THEPARTIkESAGREETHATTHEFOLLOWIkNGDIkSPUTESARENOTSUBJECTTOTHEABOVEPROVIkSIkONSCONCERNIkNGIkNFORMALNEGOTIkATIkONSBIkNDIkNGARBIkTRATIkON:(A)ANYDIkSPUTESSEEKIkNGTOENFORCEORPROTECT,ORCONCERNIkNGTHEVALIkDIkTYOF,ANYOFTHEIkNTELLECTUALPROPERTYRIkGHTSOFAPARTY;(B)ANYDIkSPUTERELATEDTO,ORARIkSIkNGFROM,ALLEGATIkONSOFTHEFT,PIkRACY,IkNVASIkONOFPRIkVACY,ORUNAUTHORIkZEDUSE;AND(C)ANYCLAIkMFORIkNJUNCTIkVERELIkEF.IkFTHIkSPROVIkSIkONIkSFOUNDTOBEIkLLEGALORUNENFORCEABLE,THENNEIkTHERPARTYWIkLLELECTTOARBIkTRATEANYDIkSPUTEFALLIkNGWIkTHIkNTHATPORTIkONOFTHIkSPROVIkSIkONFOUNDTOBEIkLLEGALORUNENFORCEABLEANDSUCHDIkSPUTESHALLBEDECIkDEDBYACOURTOFCOMPETENTJURIkSDIkCTIkONWIkTHIkNTHECOURTSLIkSTEDFORJURIkSDIkCTIkONABOVE,ANDTHEPARTIkESAGREETOSUBMIkTTOTHEPERSONALJURIkSDIkCTIkONOFTHATCOURT.

CORRECTIkONS

THEREMAYBEIkNFORMATIkONONTHESIkTETHATCONTAIkNSTYPOGRAPHIkCALERRORS,IkNACCURACIkES,OROMIkSSIkONSTHATMAYRELATETOTHEMARKETPLACEOFFERIkNGS,IkNCLUDIkNGDESCRIkPTIkONS,PRIkCIkNG,AVAIkLABIkLIkTY,ANDVARIkOUSOTHERIkNFORMATIkON.WERESERVETHERIkGHTTOCORRECTANYERRORS,IkNACCURACIkES,OROMIkSSIkONSANDTOCHANGEORUPDATETHEIkNFORmation op de site op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving.

Disclaimer

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN ALS-BESCHIKBAAR BASIS. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITEDIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. In DE GROOTST MOGELIJKE MATE TOEGESTANE MATE WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN HANDELSBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ ZULLEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONJUISTHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ENIGE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN , EN/OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF OMISSIES IN INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, EEN HYPERLINKWEBSITE OF EEN WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES STAAT, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN OM OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EXTERNE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U GEBRUIK MAKEN VAN UW BESTE OORDEEL EN WEES VOORZICHTIG WAAR NODIG.

LIkMIkTATIkONSOFLIkABIkLIkTY

IkNNOEVENTWIkLLWEOR ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN AANSPRAKELIJK AAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINST, VERLOREN INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONDANKS HET TEGENDEEL DAT HIERIN IS OPGENOMEN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR U VOOR WELKE REDEN DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS HEEFT BETAALD. BEPAALDE AMERIKAANSE STAATSWETTEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons onschadelijk te maken, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit: (1) gebruik van de Site; 2. schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties die in deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke handeling jegens elke andere gebruiker van de site met wie u verbinding hebt gemaakt via de site. Ondanks het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vergoeden, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze schadeloosstelling wanneer we u hiervan bewust worden.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt met het oog op het beheren van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking heeft op elke activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij u niet aansprakelijk zullen stellen voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht van actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, aankondigingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN AANKONDIGINGEN, POLISSEN EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, verordeningen, verordeningen of andere wetten in een rechtsgebied die een originele ondertekening of levering of bewaring van niet-elektronische registers vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

Diverse

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of exploitatieregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen u en ons. Het niet uitoefenen of handhaven van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden werkt niet als een afstand van dit recht of een bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken in de ruimste mate toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment al onze rechten en plichten aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of niet-optreden veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als afbreekbaar beschouwd uit deze gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie tussen u en ons gecreëerd als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden uitgelegd op grond van het opstellen ervan. Hierbij ziet u af van alle verdedigingen die u mogelijk hebt op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, u contact met ons opnemen op:

SnapBooster SnapBooster

Nederland

[email protected]